Breu explicació del funcionament del model

Escrit el 26-04-2008

Explicació cortesia de Casacota.

 

Es tracta d'un programa nascut fa dècades per a fer càlculs predictius a nivell local sobretot de temperatures, considerant el nivell d'insolació, les característiques del terra, la distància i temperatura de grans masses d'aigua, els vents i l'orografia. Per a això el programa pot calcular en tot moment la sortida i posta del sol, l'alçada del mateix sobre l'horitzó, per cada punt del planeta a la data desitjada.

Per a afinar més, l'observador i operador del programa pot introduir el grau de cobertura nuvolosa i els canvis atmosfèrics a esperar, trets de diverses fonts com poden ser els mapes isobàrics, les fotos de satèl·lits, les dades d'altres estacions més o menys llunyanes, les pròpies observacions i experiències i fins i tot les que es puguin derivar de models globals, programant-les per a un futur més o menys inmediat, i atorgant-els-hi més o menys grau de significació o influència.

Amb el temps l'autor hi afegí un segon programa que facilita i/o automatitza l'adquisició de dades, altament configurable. Aquestes van des d'una estació local (que no cal que sigui la del propi observador-predictor, pot descarregar les dades des d'internet), passant per estacions METAR d'aeroports propers i llunyans cobrint tot un continent, boies de dades a mars i llacs, dades dels radiosondejos, moviments dels fronts així com diversos models. Com que tot això es pot triar i configurar individualment, les decisions de l'observador-operador són importants fins i tot en el cas de configuració per a un funcionament automàtic. No cal dir que el funcionament manual permet molta més interacció, permetent que l'observador interpreti segons la seva experiència les dades obtingudes d'aquesta manera, afinant-les, corregint-les, esborrant-les, modificant-les o fins i tot introduint-ne de noves. Les possibilitats arriben fins a considerar la possible influència d'eclipsis de sol.

A més d'això, el programa analitza per la seva banda les dades dels quatre últims dies de l'estació local per a fer una "calibració" que li serveix per a introduir correccions en les dades calculades. A més, al ser un model local, porta mecanismes de càlcul de la influència de l'escalfament global així com diversos paràmetres de zones amb possibles illes de calor, i sobretot poden corregir les discrepàncies entre els models generals amb les dades obtingudes localment: si el model global veu passar una zona de precipitació però el pluviòmetre no ha registrat res, no hi haurà variació de la temperatura cap a la baixa. Així mateix si els models dónen l'aproximació d'una depressió però la pressió atmosfèrica puja, hi haurà també una correcció en aquest sentit.

El sistema és doncs una síntesi de diverses eines, valorades de manera interactiva per l'operador, i integrant variables, dades i particularitats locals.

Així, les previsions a llarg termini no seran en general gaire diferents de les dels models generalistes, però a mida que el termini s'escurça les dades locals aniran guanyant significació així com el model propi de càlcul, podent reduir considerablement els efectes dels moviments imprevistos de masses d'aire a última hora, i podent afinar molt més en la resolució geogràfica que en els models globals és relativament aproximada, i aconseguint així una previsió molt més acurada i localitzada. No cal dir que aquests models funcionen només per a àrees molt petites, de pocs quilòmetres, però és just en aquesta limitació que rau també la seva principal virtut.


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill